top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Rekisterin pitäjä

Yritys: Tmi Vyöhyketerapia Turku

Yhteyshenkilö: Katja Engblom

Osoite: Käsityöläiskatu 1, 20100 Turku

Sähköposti: katjaengblom(at)hotmail.com

Y-tunnus: 3320934-5

Rekisteri

Vyöhyketerapia Turun asiakasrekisteri

Perusteet rekisterille

Asiakassuhteen hoito ja markkinointi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevat tiedot helpottavat ja palvelevat asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä auttavat hoidon jatkuvuutta ja sujuvuutta. Rekisteritiedot myös palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

Vyöhyketerapia Turku kerää, käsittelee ja säilyttää vain henkilötietoja jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten.

Asiakkaan suostumuksella voimme käyttää yhteystietoja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perus- ja yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, ammatti, sähköposti)

Terveydentilaa koskevat tiedot hoitoon liittyen.

Asiakaskäyntien hoitomerkinnät.

Ajanvaraukseen liittyvät tiedot ja toteutuneet asiakaskäynnit.

Maksusuoritukset ja maksutavat.

Rekisterin tietolähteet

Sähköisen ajanvarauksen tiedoista, esitietolomakkeesta, asiakkaan haastatteluista, hoidon aikana ilmenneistä lisätiedoista sekä havainnot hoidon aikana.

Tietojen luovutus ja säilytys

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Paperiset dokumentit säilytetään lukollisessa arkistossa.

Vyöhyketerapia Turun julkiset ICT-palvelut

Vyöhyketerapia Turulla on tai voi olla esim. seuraavia julkisia internet.palveluita:

Wix.com (yrityksen verkkosivusto): https://www.vyohyketerapiaturku.com/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087091641259

Instagram: https://www.instagram.com/vyohyketerapia_turku/

Vello (ajanvarauspalvelu): https://vello.fi/vyohyketerapia-turku/

Kolmansien osapuolien palveluita koskevat palveluntarjoajien omat tietosuojaan liittyvät dokumentit.

Julkisissa Internet-palveluissa käytetään ICT-teknologiaa, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja tietojen avulla käyttäjälle voidaan tarjota Vyöhyketerapia Turun tarjoamia palveluita. Sosiaalisen median palvelut sijaitsevat palveluntarjoajien omassa ICT-infrastruktuurissa ja palveluntarjoajat keräävät tietoja omien ehtojensa mukaisesti riippumatta Vyöhyketerapia Turusta.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Asiakkaan oikeudet

Rekisterissä olevilla on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennettuja tietoja ja vaatia niiden oikaisua tai korjaamista.

Terkistuspyyntö pitää osoittaa kirjallisesti yritykselle ja sen yhteyshenkilölle sähköpostilla. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Asiakkaan tietoja ei käytetä ilman lupaa markkinointitarkoituksiin.

Vyöhyketerapia Turku

Tarkastus/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö

sähköposti: katjaengblom(at)hotmail.com

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

bottom of page